VR Games Patyna

In Virtual Reality zitten de kijkers in een, de naam zegt het al, fictieve werkelijkheid. Al lijkt dit een paradox te zijn, toch weet Studio Maki voor een werkelijkheid te zorgen waarin de deelnemers geloven in de ‘echte’ werkelijkheid te zijn

Er wordt gezorgd voor een training waarin de deelnemers geconfronteerd worden met lesmateriaal dat jij hen aan wil bieden. In plaats van het ze te vertellen welke gevaren er kunnen schuilen, ervaren ze dit en krijgen ze de mogelijkheid keuzes te maken om het verloop te bepalen.

Door theorieën, protocollen, en ander ‘droog’ materiaal zichtbaar en interactief aan te bieden in VR, gaat dit veel meer leven voor de deelnemer en wordt er bijna voor het ‘echie’ geoefend, zonder dat er daadwerkelijk slachtoffers kunnen vallen. Door in een VR-werkelijkheid te stappen, gaat de deelnemer zien, ervaren en zelfs voelen waarom bepaalde keuzes niet handig zijn. Niet zomaar een brandend huis binnen stappen, weet eigenlijk iedere BHV’er wel, maar wat doe je als daar een patiënt van je ligt? Door dit na te bootsen weten deelnemers ook welke emoties erbij komen kijken en hoe ze deze de baas kunnen blijven.

Schuiven naar boven